ประวัติจิตรกรชื่อดังชาวเยอรมัน มัททีอัส กรือเนวัลด์

Matthias Grünewald วันและเดือนเกิดไม่ปรากฏแน่นอนหากแต่เกิดในปี ค.ศ. 1470 เสียชีวิตลงในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1528 เขาเป็นจิตรกรสมัย Renaissance แห่งคริสต์ศตวรรษ 15 และ 16 เขาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการเขียนภาพทางคริสต์ศาสนา เขาเป็นผู้ละทิ้งการเขียนภาพ Renaissance แบบClassic กลายไปเป็นการเขียนซึ่งมีการแสดงออกของความเป็นศิลปะ ในช่วงปลายสมัยกลางของยุโรปกลาง

Matthias Grünewald ได้ทำงานภายในห้องเขียนภาพ ณ Aschaffenburg เมื่อปลาย ค.ศ. 1504 อีกทั้งยังได้ถูกว่าจ้างให้ไปเป็นจิตรกรรวมทั้งนักเล่นแร่แปรธาตุ ณ จวนของ Archbishop ท่านหนึ่ง โดยในปัจจุบันนี้ภาพเขียนของ Matthias Grünewald เหลืออยู่เพียง 10 ชิ้น และรูปวาดต่างๆอีก 35 รูป โดยทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งบางรูปโดนสวีเดนยึดไปในช่วงสงคราม บางส่วนอับปางไปกับเรือในทะเล Baltic

ฉากแท่นบูชาประกอบด้วยปีก 2 ชุด ซึ่งแสดงได้ 3 มุม หากแต่ในปัจจุบันฉากแท่นบูชาถูกได้แบ่งออกเป็นชั้นๆ ทำให้ในแต่ละชิ้นส่วนแยกอกจากกัน จึงทำให้มองเห็นภาพได้ทุกภาพ

ชื่อเสียงของ Grünewald ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษ 19 โดยมีงานเขียนชิ้นสำคัญ คือ ฉากแท่นบูชาอิเซนไฮม์ หรือในภาษาอังกฤษ คือ  Isenheim Altarpiece ณ เมือง Colmar ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน

สิ่งหนึ่งอันน่าแปลกประหลาดอย่างหนึ่ง คือ รายละเอียดซึ่งแสดงให้เห็นถึงชีวิตของศิลปินอันเป็นที่รู้จักกันในยุคนั้น อย่างชีวิตของ Grünewald ไม่ค่อยปรากฏให้ทราบกันสักเท่าไหร่นัก ถึงแม้ว่างานที่เขาได้รับจ้าง จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับฝีมือ ในช่วงยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม โดยชื่อจริงก็ยังไม่เป็นที่ทราบอย่างชัดเจน แต่ที่แน่นอนคือไม่ใช่ชื่อ ” Grünewald ” ตามหลายๆฝ่ายเข้าใจกัน เพราะชื่อนี้เป็นชื่อของนักเขียนท่านหนึ่ง ในคริสต์ศตวรรษ 17 จนกระทั่งเกิดความสับสน แต่จากหลักฐานบันทึกได้ใช้ชื่อว่า Mathis der Maler

โดยชื่อ Grünewald อาจไม่ใช่ชื่อถือกำเนิด ณ เมือง Würzburg ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1470 และเขาอาจเป็นลูกศิษย์ของ Hans Holbein ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1500

สำหรับงานเขียนชิ้นแรก ซึ่งได้ระบุวันที่เขียนคาดการณ์กันว่าเป็นงานเขียนที่สร้างขึ้น ณ เมือง Munich ในปี ค.ศ. 1503 โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1510 – ค.ศ. 1525 Grünewald เข้ารับราชการตำแหน่งจิตรกร รวมทั้งพ่วงด้วยตำแหน่งสถาปนิกประจำราชสำนัก มีหน้าที่คุมงานโครงการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นวิศวกรพลังน้ำของ Archbishop 2 องค์ อีกด้วย นับว่าเป็นตำแหน่งมีความสำคัญมาก ส่วนสาเหตุที่ Grünewald ต้องออกจากตำแหน่ง ก็อาจมาจากเรื่อง เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในการต่อสู้ของสงครามชาวนาประเทศเยอรมนีก็เป็นได้ สุดท้ายแล้ว Matthias Grünewald เสียชีวิตลงที่Sachsen-Anhalt อาจช่วงปี ค.ศ. 1528 หรือปี ค.ศ. 1531 ก็ยังไม่อาจระบุปีที่แน่ชัดได้