ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติจิตรกรรมและสื่อผสม

Kamol neww

ความงดงามของงานศิลปะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีแนวคิดสร้างสรรค์งานดีๆ ออกมาให้ได้สัมผัสกัน บนโลกใบนี้หากไม่มีงานศิลปะเกิดขึ้นเลยมันคงไร้ซึ่งสีสัน ความน่าสนใจ มีแต่ความว่างเปล่า น่าเบื่อ ชีวิตหารอยยิ้มได้ยาก แม้แต่แนวทางการใช้ชีวิตยังเป็นไปได้ยากเลยหากไม่มีการสร้างงานศิลปะเกิดขึ้นมา อย่างศิลปินไทยเราเองก็มีหลายคนสร้างสรรค์งานชั้นดีให้กับคนไทยคนทั่วโลกได้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ประสบการณ์จนออกมาเป็นงานศิลปะชั้นครูนั่นคือ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี สุดยอดศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรม สื่อผสมที่คนในวงการศิลปะยกย่องให้เป็นสุดยอดนักศิลปะเบอร์ต้นๆ ในฐานะของการเป็นคนไทย

สุดยอดศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรมและสื่อผสม ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี

ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2487 ที่กรุงเทพมหานคร จัดว่าเป็นศิลปินดีเด่นทั้งในด้านจิตรกรรม สื่อผสมร่วมสมัยของประเทศไทย เป็นบุคคลในวงการศิลปะที่ไม่ใช้ได้รับการยกย่องแค่ในระเทศไทยเท่านั้นแต่ต่างประเทศเองก็ยกย่องให้ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี คือสุดยอดศิลปินอีกคนหนึ่งในฐานะของการสร้างผลงานด้านศิลปะร่วมสมัยของเมืองไทย ผลงานโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ตามแนวทางสากลซึ่งมีพื้นฐานมาจากศิลปะประเพณีไทยในอดีต ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง จากนั้นเข้าศึกษาต่อ และจบที่มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานมิตร กรุงเทพฯ เมื่อปี 2512 แล้วได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้านศิลปะเมื่อปี 2520 ที่ Otis Art Institute of Los Angeles, California U.S.A. ปัจจุบันนี้ตัวของศาสตราจารย์เองได้ประกอบอาชีพสอนหนังสือพร้อมทั้งมีการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะอยู่ในประเทศสหรัฐฯ กับการเป็นประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐฯ นอกเหนือจากเรื่องนี้ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ยังให้การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปินไทยผู้ที่สนใจด้านการศึกษา และอยากหาประสบการณ์ด้านงานศิลปะอีกด้วย

ความน่าภาคภูมิใจมากๆ ก็คือท่านเป็นคนไทยคนจากเอเชียเพียงคนเดียวที่ผลงานศิลปะของตนเองได้ถูกบันทึกเอาไว้ใน Gardner’s Art Through The Ages หรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์โลก เป็นหนังสือที่ได้มีการรวบรวมผลงานศิลปะเอาไว้จากทั่วโลกตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่สำคัญสุดๆ ก็คือศิลปินจากทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตผ่านมานั้นมีศิลปินเพียงแค่ 3 หมื่นคนผู้ได้มีโอกาสได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของหนังสือเล่มนี้แถมมักจะเป็นชาวยุโรปกับสหรัฐฯ เป็นส่วนมากด้วย ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแบบสุดๆ ที่มีคนเก่งด้านงานศิลปะแบบนี้ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ได้ถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม และสื่อผสม) เมื่อปี 2540