เฉลิม นาคีรักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม

Chalermpicture

ใครที่ชื่นชอบผลงานด้านจิตรกรรมหรือผลงานทางศิลปะอันบ่งบอกได้ถึงความเป็นไทยเชื่อเหลือเกินว่าชื่อของ เฉลิม นาคีรักษ์ ต้องเป็นชื่อที่คุ้นหูมากๆ อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น นี่คือบุคคลในตำนานของวงการจิตรกรรมไทยอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากของผู้คนในวงการศิลปะและงานด้านศิลปศึกษาโดยทั่วไป เป็นผู้ที่มีผลงานต่างๆ มากมายพร้อมกันนี้ยังถือเป็นบุคคลทรงคุณค่าที่คนรักงานศิลปะต่างเชิดชูไม่น้อย
อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ สุดยอดผุ้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม
อ. เฉลิม นาคีรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2460 ที่ อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เข้าเรียนจนจบในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในบ้านเกิดประกอบกับเป็นผู้มีความสนใจด้านงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กทำให้ตัดสินใจเดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อเรียนวิชาด้านศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง ตั้งแต่ปี 2477 ใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 ปี จากนั้นก็เข้าศึกษาต่อวิชาครูประถมที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครเป็นเวลา 1 ปี เข้ารับการอบรมวิชาทฤษฎีศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ ม.ศิลปากร เป็นเวลา 6 เดือน หลังมีประสบการณ์ต่างๆ มากพอก็ได้เข้ามาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างตั้งแต่ปี 2493 ระหว่างรับราชการ อ. เฉลิม นาคีรักษ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานศิลปะถึงประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้เพื่อนำวิชาต่างๆ ที่ได้กลับมาฝึกสอนเด็กนักเรียนในช่วงเวลาถัดมา ตลอดอาชีพการเป็นครูถึง 37 ปีท่านได้ใช้วิชาความสามารถที่มีทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างผลงานศิลปะควบคู่กันไปอีกด้วย สำหรับงานศิลปะของท่านจะเน้นเรื่องงานจิตรกรรม มีทั้งแนวสากลสมัยใหม่ แนวประเพณีประยุกต์ ด้านเทคนิคที่เลือกใช้ก็หลากหลายเช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีพลาสติก สีฝุ่น เนื้อหาและเรื่องราวของงานก็มีเยอะไล่ไปตั้งแต่หุ่นขี้ผึ้ง ภาพทิวทัศน์ความสวยงาม ภาพตัวบุคคล ภาพด้านประเพณีวัฒนธรรมของไทย แต่ผลงานที่ถือว่าสร้างชื่อคือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระมหากษัตริย์และชั้นเจ้านายในราชวงศ์จักรีอีกหลายๆ พระองค์ ประดิษฐานเอาไว้ตามสถานที่สำคัญต่างๆ
ความประทับใจที่สุดในชีวิตของ อ. เฉลิม นาคีรักษ์ ก็คือการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใน 2 โอกาสสำคัญ คือเมื่อปี 2506 พร้อมคณะศิลปินเพื่อเขียนภาพถวายให้ทอดพระเนตรพร้อมร่วมโต๊ะเสวย ครั้งที่ 2 ร่วมคณะกับอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายคำวิจารณ์ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ได้ทรงไว้ อ. เฉลิม นาคีรักษ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อปี 2531 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545