ประวัติงานศิลปะ The Arnolfini Portrait

ภาพเหมือน The Arnolfini Portrait  เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้โอ๊ก ผู้เขียนคือ Jan van Eyck  จิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันงานศิลป์ชินนี้มีการจัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติ ณ กรุง London  Jan van Eyck  เขียนภาพ The Arnolfini Portrait  รูปนี้ในปี ค.ศ. 1434

Read more

ประวัติของภาพวาด The Scream

The Scream  เป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงของโลก ถูกนำมาล้อเลียน ในภาพยนตร์ หรือการ์ตูนต่างๆมากมาย โดยภาพนี้เป็นภาพของชายคนหนึ่ง ซึ่งกำลังทำท่ากรีดร้องและเอามือทั้ง 2 ข้างป้องหู ผลงานนี้ไม่ได้มีเพียงชิ้นเดียว เพราะมันเป็น 1 ใน 4  ของผลงานชุด The Scream โดยงานชิ้นดังที่สุดเป็นเพียงชิ้นเดียวที่อยู่ภายใต้การเก็บของเอกชน ภาพวาดนี้ เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ส. 1895 เป็นภาพ

Read more

หอศิลป์ศูนย์รวมศิลปะของไทย

เรื่องของศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องที่ถือว่าสำคัญและจำเป็นอย่างมากในเมืองใหญ่ เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นการจรรโลงสังคมให้คนในสังคมนั้นมีจิตใจที่ดีงาม อยู่รวมกันอย่างมีความสุข หลายเมืองใหญ่จึงมีการจัดตั้งห้องแสดงภาพถ่าย หรือ หอศิลป์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าถึงเรื่องนี้ อย่างกรุงเทพมหานครเองก็มีหอศิลป์ด้วยเหมือนกัน เรามาทำความรู้จักกัน ประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สำหรับหอศิลป์ กรุงเทพมหานครนั้นต้องบอกเลยว่ากว่าจะมีได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาและการต่อสู้เรียกร้องมาพอสมควรเลย เริ่มจากแนวคิดในการสร้างหอศิลป์ขึ้นมาตั้งแต่สมัย ดร.พิจิตร รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพฯที่คาดว่าจะตั้งหอศิลป์แถวบริเวณปทุมวัน แต่ท่านหมดวาระไปเสียก่อนมาถึงยุคของท่านสมัคร สุนทรเวช แนวคิดโครงการนี้ท่านกลับล้มลง และเปลี่ยนใหม่ จนทำให้เกิดการลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อต่อต้านแนวคิดดังกล่าว ทั้งองค์กรด้านศิลปะ ศิลปิน

Read more

The Night Watch เป็นงานศิลปะอะไรและมีประวัติอย่างไร

เป็นหนึ่งในภาพเขียนอันโด่งดังในระดับโลกอีกภาพหนึ่งซึ่งผู้รักงานศิลปะย่อมรู้จักกันดี ภาพนี้เป็นผลงานของศิลปินนาม Rembrandt van Rijn หนึ่งในศิลปินยุคทองของ Dutch ในยุค Barock เป็นภาพเขียนสีน้ำมันอันมีขนาดใหญ่ที่สุดภาพหนึ่ง โดยมีขนาด 363 x 437 ซม. เป็นภาพของกลุ่มอาสาสมัครพลเรือนชาว Dutch ซึ่งกำลังทำหน้าที่เป็นทหารรักษาความสงบเฝ้าเวรยามในตอนกลางคืน เพื่อเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในสมัยนั้น โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Chiaroscuro คือ ภาพจะซ่อนอยู่ในเงามืด และมีส่วนเป็นแสงสว่างส่องเฉพาะจุด

Read more