ความรู้ และที่มาของศิลปะชาติตะวันตก

Westart

เรื่องของงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดต่างก็ต้องมีงานศิลปะเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น เหตุเพราะมันเหมือนกับเป็นการบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละชาติพันธุ์ แต่ละพื้นที่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ด้วยเหตุนี้งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดของโลกก็ต้องเป็นเรื่องของความสวยงาม บ่งบอกตัวตนในความเป็นตัวเองได้เป็นอย่างดี เมื่อเป็นเช่นนั้นศิลปะจากชาติตะวันตกเองกถือว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจในการทีจะศึกษาไม่น้อยเลยทีเดียว

จริงๆ แล้วศิลปะชาติตะวันตกค่อนข้างที่จะมีความหลากหลาย มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆ เรื่อง อันเนื่องมาจากการที่แต่ละชาติของตะวันตกในยุคนั้นก็มีอารยธรรมที่เป็นของตัวเอง มีการสร้างงานศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองเอาไว้ค่อนข้างมากมาย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งทำให้เราสามารถสืบค้นและเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆ ได้ในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วย โดยศิลปะชาติตะวันตกนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายๆ ประเภท หลายๆ ยุค ดังนี้

  1. ยุคกรีก – ถือเป็นศิลปะยุคคลาสสิคโดยงานศิลปะที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ ภาพวาดระบายสีการตกแต่งผิวแจกันที่ชาวกรีกค่อนข้างนิยมทำกันเป็นอย่างมาก มีความเรียบง่ายแต่ค่อนข้างที่จะคมชัด ส่วนมากสีที่นิยมใช้จะ ได้แก่ สีดิน เป็นการเอาสีดำอมน้ำตาลผสมบางๆ แล้วค่อยนำไประบายเป็นภาพบนพื้นผิวแจกันที่มีลักษณะเป็นดินสีน้ำตาลอมแดง อย่างไรก็ตามเราอาจจะเห็นสีขาว และสีอื่นๆ รวมอยู่ด้วย เทคนิคเหล่านี้ถูกเรียกว่า “จิตรกรรมแบบรูปตัวดำ” ส่วนพวกประติมากรรมส่วนมากจะเน้นในเรื่องของศาสนาเป็นการสร้างเพื่อถวายเทพเจ้า วัสดุที่นิยมใช้ คือ ดินเผา และทองแดง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสำริดและหินอ่อนในเวลาต่อมา ทางด้านของสถาปัตยกรรมจะนิยมใช้โครงสร้างแบบเสาและคาน เราจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมในประเทศกรีซปัจจุบันนี้
  2. ยุคโรมัน – คือยุคของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีในปัจจุบัน งานศิลปะของโรมันนั้นจะไม่นิยมการสร้างวิหารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นการถวายเทพเจ้าแต่จะเน้นเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เหล่านั้นเพื่อการใช้ประโยชน์มากกว่า อาทิ สนามกีฬา, สถานที่อาบน้ำของสาธารณะ เน้นเรื่องความใหญ่โตโอ่อ่า แข็งแรง คงทนถาวร ด้านประติมากรรมจะเน้นในเรื่องของการแกะสลักรูปบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ จักรพรรดิ นักการเมือง ส่วนด้านของจิตรกรรม จะเน้นเรื่องการเขียนเรื่องราวผ่านฝาผนัง รู้จักการใช้แสง เงา เน้นภาพทิวทัศน์ คน จะเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกับกาวน้ำปูนและสีขี้ผึ้งร้อน นอกจากเรื่องของการวาดภาพแล้วก็ยังมีเรื่องของการประดับด้วยเศษหินสีตามพื้นรวมถึงตัวอาคารต่างๆ

Western-art