ประวัติงานศิลปะ The Arnolfini Portrait

ภาพเหมือน The Arnolfini Portrait  เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้โอ๊ก ผู้เขียนคือ Jan van Eyck  จิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันงานศิลป์ชินนี้มีการจัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติ ณ กรุง London  Jan van Eyck  เขียนภาพ The Arnolfini Portrait  รูปนี้ในปี ค.ศ. 1434 โดยเป็นภาพที่เชื่อกันว่าเป็นภาพเหมือนของ Giovanni Arnolfini พ่อค้าจากเมือง Lucca ในประเทศอิตาลีและภรรยา ภายในห้องมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นบ้านในเมือง Bruges ใน  Flanders เป็นภาพ Portrait อันถือว่าเป็นภาพที่มีความเป็นต้นแบบรวมทั้งมีความความซับซ้อนมากที่สุด Jan van Eyck  ได้ลงชื่อพร้อมวันที่ วาดขึ้นในปี ค.ศ. 1434 ต่อมาหอศิลป์แห่งชาติใน London ซื้อภาพเขียนนี้ในปี ค.ศ. 1842

The Arnolfini Portrait  เป็นภาพเขียนลวงตาอันน่าประทับใจ ในภาพนี้เราสามารถเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ในภาพได้อย่างเจาะลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้แสง รวมทั้งการสร้างช่องว่างภายในของภาพ นอกจากนี้ยังเป็นภาพที่ทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อได้อย่างสนิทใจ ว่าเป็นภาพของห้องและผู้ที่อยู่ในห้อง

จากการลงลึกศึกษาภาพนี้อย่างละเอียด ของ ศิลปินนาม David Hockney และนักฟิสิกส์ harles M. Falco ทำให้ได้ตั้งสมมุติฐานว่า Jan van Eyck  ใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่ากล้องทาบเงาในการช่วยรังสรรค์ภาพวาดนี้ออกมา ไม่ได้ใช้ทั้งหมด แต่ก็มีการใช้ในบางส่วนของภาพ ข้อสันนิษฐานนี้เป็นที่รู้จักในนาม Hockney–Falco thesis

ความสำคัญอันได้สร้างชื่อเสียงให้กับ The Arnolfini Portrait ก็คือ มันเป็นภาพวาดซึ่งสร้างการถกเถียง ตีความ รวมทั้งเต็มไปด้วยความลึกลับมากที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งวงการศิลปะ ไม่ด้อยไปกว่าภาพ Mona Lisa เลย

สิ่งที่ชวนให้เกิดความสงสัยมาก คือ บุคคลในภาพกำลังทำอะไร เป็นการหมั้นหมายว่าจะแต่งงาน หรือเป็นภาพในพิธีแต่งงาน หรือจะเป็นเหตุการณ์อะไรอันนอกเหนือจากนี้  ปัจจุบันนี้บรรดานักประวัติศาสตร์ศิลปะก็ยังคงถกเถียง และเสนอแนวคิดความเป็นไปได้ต่างๆ อย่างไม่สิ้นสุด และยังปราศจากข้อยุติ ส่วนปมปริศนาถัดมาก็คือ ข้อความบนผนังซึ่งเขียนไว้ว่า  Johannes de eyck fuit hic 1434 บางคนก็เชื่อว่าเป็นการลงลายเซ็นชื่อของศิลปินลงบนผลงานตามปกติ ส่วนบางคนก็เชื่อว่าข้อความนี้เป็นการยืนยันให้กับพิธีแต่งงานของคนทั้งคู่ มีผลถูกต้องตามกฎหมาย บ้างก็ตีความว่า บ่งบอกถึง Jan van Eyck  ทำหน้าที่บทบาทในฐานะของผู้เล่าเรื่อง นี่ยังไม่นับชุดของฝ่ายหญิงนูนโป่งออกมาลักษณะคล้ายกับคนท้องอีก อาจเรียกได้ว่า ทุกรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่บนภาพ The Arnolfini Potrait ล้วนได้รับการตีความ วิเคราะห์หาความหมายอย่างละเอียด แต่ยิ่งเพียรหาคำตอบเท่าไร ก็กลับยิ่งพบปริศนาลึกลับมากขึ้นเท่านั้น