โอกุสต์ รอแด็ง นักประติมากรรมชื่อดังของโลก

64072_001_1

ประติมากรรม เป็นงานศิลปะมาอีกแขนงหนึ่ง คือการปั้น , แกะสลัก , หล่อ , และเป็นการจัดองค์ประกอบรวดรายความงามอื่นๆ บนสิ่งของอย่างเช่น ไม้ , หิน , โลหะ , สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสวยงามในรูปทรง 3 มิติ บ่งบอกถึงความหมายอย่าง จิตใจของมนุษย์ , สภาพสิ่งแวดล้อม หรือ สังคม , วัฒนธรรมต่างๆ ในโลกของเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีนักประติมากรรม จิตกรมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่วันนี้กระผมจะมาพูดถึงนักประติมากรรมที่มีชื่ออีกคนหนึ่งของโลกก็คือ โอกสุต์ รอแด็ง เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 1840 เป็นนักประติมากร และจิตรกร เป็นคนฝรั่งเศส เป็นนักประติมากรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้นเขาได้ศึกษางานประประติกรรมที่กรุงปารีส เริ่มแรกเขาได้สร้างชื่อในผลงานชิ้นเล็กๆ อยู่หลายชิ้น งานส่วนที่ใหญ่ที่เขาทำได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักกวีชื่อดังเต ผลงานของที่สร้างชื่อของเขาก็คือ รูปปั้นนักคิด ( the thinker ) เป็นรูปปั้นของดังแตในตอนครุ่นคิด

64072_004_2_1-webtasarimtoplist

รอแด็งถือว่าเป็นอีกคนที่เป็นคนคิดริเริ่มการประติมากรรมสมัยใหม่ รอแด็งเขาได้รับการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์ของประเทศฝรั่งเศส แต่ถึงรอแด็งจะเป็นผู้ที่มีฝีมือในด้านประติมากรรมแต่รูปปั้นของเขาก็ยังถูกวิจารณ์โดยนักวิจารณ์ว่ามีความขัดแย้งกับการประติมากรรมในสมัยเก่า เพราะในสมัยเก่านั้นการปั้นประติมากรรมชเพื่อตกแต่ง และสื่อสภาพของจิตใจ , สิ่งแวดล้อม , สังคม , วัฒณธรรมต่างๆ เป็นต้น แต่ประติมากรรมของรอแด็งที่สร้างออกมาเป็นเทพเจ้ากรีก – โรมัน ใช้สัญลักษณ์แฝงความคิดเอาไว้ โอกุสต์ รอแด็ง เป็นประติมากรชื่อดังที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของโลกได้เป็นผู้รู้ และเป็นคนที่มีชื่อเสียงของสังคมในวงการศิลปะ รอแด็งได้แต่งงานกับโรส เบอแร รอแด็งได้เสียชีวิตลงในวันที่ 17 พฤศจิกายน ปี 1917 ในวัย 77 ปี ในปะเทศฝรั่งเศสได้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์รอแด็ง หลังจากที่เขาเสียชีวิตเพื่อเป็นการรำลึกเขา เป็นการรวมเอางานศิลปะมาหลายชิ้นให้ผู้คน และนักท่องเที่ยวได้เขามาเยี่ยมชม